Oportunități generate de economia colaborativă în creșterea performanțelor sectorului agricol
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
24 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-20 22:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.43(498+4) (1)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (481)
SM ISO690:2012
VULPE, Alexandru-Gabriel. Oportunități generate de economia colaborativă în creșterea performanțelor sectorului agricol. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 227-234. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Oportunități generate de economia colaborativă în creșterea performanțelor sectorului agricol

Opportunities generated by the collaborative economy for the agricultural sector’s performances growth


CZU: 338.43(498+4)
Pag. 227-234

Vulpe Alexandru-Gabriel
 
Școala de Studii Avansate a Academiei Române
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

Analiza sectorului agricol din România relevă, dincolo de o serie de premise favorabile și de anumite realizări conjuncturale, existența unor deficiențe structurale, în principal pe linie de productivitate, ce blochează valorificarea potențialului ridicat existent. Articolul identifică o serie de puncte slabe, precum forța de muncă insuficientă și slab calificată, fragmentarea terenului, productivitatea redusă. De asemenea, sunt abordate oportunitățile oferite de economia colaborativă pentru îmbunătățirea performanțelor sectorului agricol, în contextul racordării sectorului agricol din România, la prioritățile asumate de Uniunea Europeană pentru viitoarea Politică Agricolă Comună.

The analysis of the agricultural sector in Romania reveals, besides a number of favorable premises and some conjunctural achievements, the existence of structural deficiencies, mainly on the productivity line, which blocks the capitalization of the existing high potential. The paper addresses a number of weak points such as insufficient and poorly qualified workforce, fragmentation of the land, low productivity. The opportunities offered by the collaborative economy for improving the performances of the agricultural sector are also approached in the context of connecting the agricultural sector in Romania to the priorities assumed by the European Union for the future Common Agricultural Policy.

Cuvinte-cheie
economie colaborativă, Politică Agricolă Comună a Uniunii Europene, productivitatea resurselor, performanțele sectorului agricol,

collaborative economy, European Union’s Common Agricultural Policy, resources productivity, performances of the agricultural sector