Penitenciarele din Republica Moldova: un sistem de penalizare a săracilor (II)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
37 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-24 14:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.34:343.82(478) (2)
Structură socială. Societatea ca sistem social (375)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (76)
SM ISO690:2012
NEGURĂ, Petru. Penitenciarele din Republica Moldova: un sistem de penalizare a săracilor (II). In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 118-127. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Penitenciarele din Republica Moldova: un sistem de penalizare a săracilor (II)

The prisons in the Republic of Moldova: Penalyzing the poor (II)


CZU: 316.34:343.82(478)
Pag. 118-127

Negură Petru
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

Creșterea numărului deținuților și, în același timp, al clienților probațiunii se datorează în parte creșterii infracționalității începînd cu sfîrșitul anilor 2000, în contextul crizei economice din 2008. Totuși, datele Ministerului de Interne arată că numărul general al persoanelor care au comis crime a fost în scădere începînd cu 2012. Penalizarea persoanelor calificate drept „șomere” ține de o logică inerentă sistemului judiciar, nu doar de implicarea acestor persoane în infracțiuni. Articolul demonstrează că, mai ales după 2010, persoanele „care nu învață și nu lucrează” sînt sistematic dezavantajate față de persoanele angajate și în special a persoanelor cu statut de „funcționari”. Sistemul penal din Republica Moldova se aliniază astfel modelului neoliberal pus în aplicare în SUA și, într-o măsură mai mică, în unele state europene. Logica acestui model duce la extinderea sistemului penal și penitenciar și agravează tendința de penalizare a persoanelor de condiție socialvulnerabilă.

The increase of prisoner popu lation and of probation clients is partly due to the increase of crime rate since the end of the 2000s in the context of the 2008 economic crisis. However, the data from the Ministry of Internal Affairs shows that the overall number of crimes has been decreasing since 2012. The criminalization of persons qualified as “unemployed” is rather related to a logic inherent to the judiciary system. The article demonstrates that, especially after 2010, people “not in education, employment, or training” are systematically disadvantaged compared to people employed, especially the “civil servants”. The Moldovan criminal justice system is in line with the neoliberal model implemented in the US and, to a lesser extent, in some European countries. The logic of this model leads to the expansion of the penal and penitentiary system and aggravates the tendency to penalize the socially vulnerable persons.

Cuvinte-cheie
sistem penitenciar, justiţie, şomeri, inegalități sociale, Republica Moldova.,

penitenciary system, justice, unemployed, social inequalities, Republic of Moldova.