Impactul votului mixt asupra calității clasei politice din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
237 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-25 17:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[324+316.65:324](478) (1)
Alegeri. Plebicist. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor. Rezultatele alegerilor (80)
Psihologie socială (473)
SM ISO690:2012
MÎNDRU, Valeriu; PERU-BALAN, Aurelia. Impactul votului mixt asupra calității clasei politice din Republica Moldova. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 102-117. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Impactul votului mixt asupra calității clasei politice din Republica Moldova

The impact of the mixed vote on the quality of the political class in the Republic of Moldova


CZU: [324+316.65:324](478)
Pag. 102-117

Mîndru Valeriu, Peru-Balan Aurelia
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

În articol este analizat sistemul electoral și impactul acestuia asupra calității clasei politice din Republica Moldova, avantajele și dezavantajele implementării lui. Autorii efectuează o analiză comparată cu alte state unde se implementează sistemul mixt de vot. De asemenea, în articol sunt relevate opiniile experților (cercetători din domeniul științelor politice, dreptului, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, analiști politici) privind funcționarea sistemului electoral, problemele care necesită să fie soluționate. Totodată, sunt analizate vulnerabilitățile sistemului electoral din Republica Moldova, care în consecință nu asigură tuturor actorilor politici șanse egale de a accede în forul legislativ. Din punctul de vedere al experților, sistemul electoral, atât cel precedent, cât și cel adoptat mai recent, favorizează doar partidele mari, aflate deja de mai mulți ani la guvernare și care dispun de resurse financiare și administrative considerabile, precum și de mass-media, care au un impact substanțial asupra perceperii clasei politice și joacă un rol important în promovarea imaginii liderilor de partid și a partidelor politice. Astfel, fiecare al doilea expert consideră că sistemul electoral permite monopolizarea puterii politice de către un număr restrâns de politicieni și partide politice.

Th e article analyzes the electoral system and its impact on the quality of the political class in the Republic of Moldova. Th e authors point out the opinions of experts (political scientists, lawyers, representatives of the central and local public administration, political analysts) on the functioning of the electoral system, the issues that need to be resolved. Th e article analyzes the vulnerabilities of the electoral system in the Republic of Moldova which in consequence does not provide all political actors with equal chances to join the legislative forum. From the point of view of experts, the electoral system, both the previous one and the more recently adopted, favors large parties, who already several years are in government and who have fi nancial and considerable administrative resources, also media, which has a substantial impact on the perception of the political class and play an important role in promoting the image of the party leaders and political parties. Th us, every second expert believes that the current electoral system allows monopolization of political power by a handful of politicians and political parties.

Cuvinte-cheie
sistem electoral, actori politici, proces electoral, societate civilă, clasă politică,

electoral system, political actors, election process, civil society, political class