IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(109) pentru cuvîntul-cheie "justiţie"
Profesia de avocat între trecut, prezent şi viitor
Muntean Iulian, Muntean (Slobodeanu) Neli
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О некоторых проблемах повышения качества правосудия

Sosna Boris, Mihalaş Victoria
Европейский Университет Молдовы)
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea factorilor care contribuie la comiterea infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală

Sorbala Mihai
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Justiția Uniunii Europene

Slabu Svetlana
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul etic al avocatului în asigurarea independenței justiției

Butnaru Valeria, Zbancă Tatiana
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polițistul ca actor al justiției moldave

Sîtari Elena1, Lupaşcu Zinaida2
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența ofițerului de urmărire penală la efectuare urmării penale

Clim Anastasia, Cerba Valeriu
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța actelor internaționale în asigurarea independenței justiției în Republica Moldova

Pușca Marius, Railean Petru
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-practice privind organizarea judecătorească și înfăptuirea justiției în Republica Moldova

Matei Livia1, Lupaşcu Zinaida2
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile constituționale de înfăptuire a justiției

Achiruș Ana, Cerba Valeriu
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra unor instituții de drept procesual penal: extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice a faptei

Pântea Serghei
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica stimulării prin mijloace de drept penal în cazul actelor teroriste: analiza legislației naționale și de drept penal comparat

Gurev Dorina, Botnarenco Mihaela
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea supremației constituției. 25 de ani de la fondarea curții constituționale a Republicii Moldova

Puşcaş Victor
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura de revizuire în fața instanței de judecată

Dandeș Veaceslav
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii analitice asupra neconstituționalității Legii nr. 236/2020 privind modificarea unor acte normative

Rusanovschi Iulian
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asupra unor metode speciale de investigații și de prevenție moderne în procedurile penale

Pântea Serghei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul juridico-moral al principiului umanist în cadrul instituţiei răspunderii juridice

Munteanu Ruslan
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradul de prevalenţă (domeniile de distribuire) a nihilismului juridic analizat prin prisma mijloacelor de combatere a acestuia

Munteanu Rita
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul judiciar ierarhic (Studiu de caz în perioada pandemică)

Kuciuk Valeriu
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avocatura – instituţie a societăţii civile

Rusu Dorel
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 109