IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(68) pentru cuvîntul-cheie "justiţie"
Profesia de avocat între trecut, prezent şi viitor
Muntean Iulian, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О некоторых проблемах повышения качества правосудия

Sosna Boris, Mihalaş Victoria
Европейский Университет Молдовы
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea factorilor care contribuie la comiterea infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală

Sorbala Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Justiția Uniunii Europene

Slabu Svetlana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asupra unor metode speciale de investigații și de prevenție moderne în procedurile penale

Pântea Serghei
Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avocatura – instituţie a societăţii civile

Rusu Dorel
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unii factori care determină creșterea eficienței judecătoriilor

Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială

Costachi Gheorghe1, Railean Petru2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt

Railean Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abolirea răspunderii judecatorului pentru infracțiuni penale este ea insăși o infracțiune

Kuciuk Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codul administrativ – factor de consolidare a accesului la justiția administrativă în Republica Moldova

Ţurcan Olesea
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-45. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raportul constituţional al autorităţii judecătoreşti cu legislativul şi executivul în Republica Moldova şi România

Buguţa Elena, Buguţa Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3/1(327) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoreticopractice privind falsul în acte

Piterschi Eugeniu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantarea constituţională a independenţei autorităţii judecătoreşt

Buguţa Elena1, Buguţa Vasile2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile fundamentale ale dreptului – garanții ale securității juridice în statul de drept

Costachi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte istoricoștiințifice privind semnificația principiului contradictorialității în procesul penal al Republici Moldova

Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(315) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul juridico-social al legalității cauzării de prejudicii în procesul reținerii infractorului
Țurcan-Zabulica Ana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 10(310) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentalitatea jurisprudenței curții europene a drepturilor omului în cadrul procesului penal din Republica Moldova
Popa Lilia
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
Legea şi Viaţa
Nr. 7(307) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redefinirea conceptului de justiție europeană
Slabu Svetlana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(307) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea judecătorească în statul de drept: concept şi valoare
Ţurcan Olesea
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6(306) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 June, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 68