Migraţii, remiteri şi dezvoltare. Câteva idei din literatura recentă şi recomandări în cazul Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
400 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-17 14:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[314.74+331.556.4](478) (1)
Demografie. Studiul populației (262)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (183)
SM ISO690:2012
BERLINSCHI, Ruxanda; CLIPA, Victoria. Migraţii, remiteri şi dezvoltare. Câteva idei din literatura recentă şi recomandări în cazul Republicii Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2012, nr. 1(24), pp. 41-45. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461

Migraţii, remiteri şi dezvoltare. Câteva idei din literatura recentă şi recomandări în cazul Republicii Moldova

CZU: [314.74+331.556.4](478)
Pag. 41-45

Berlinschi Ruxanda1, Clipa Victoria2
 
1 Universitatea catolică din Louvain,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The aim of this paper is to contribute to the academic and political discussions around the impact of international migration on economic and institutional development in origin countries. We discuss some of the recent developments in the economics of migration literature and we briefly overview migration patterns in Moldova. Based on existing studies, we suggest some policy recommendations for improving the benefits of migration in Moldova.