Obiectul de atentare al infracțiunilor săvârșite în domeniul ocrotirii sănătății
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
118 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-13 13:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.347(478) (4)
Infracțiuni împotriva statului (552)
SM ISO690:2012
CRIJANOVSCHI, Sergiu; CUȘCĂ, Liliana. Obiectul de atentare al infracțiunilor săvârșite în domeniul ocrotirii sănătății. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 3(123), pp. 108-118. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Obiectul de atentare al infracțiunilor săvârșite în domeniul ocrotirii sănătății

Object of encroachment of the criminal offences committed  in the domain of health protection


CZU: 343.347(478)
Pag. 108-118

Crijanovschi Sergiu1, Cușcă Liliana2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
 
Disponibil în IBN: 24 mai 2019


Rezumat

Articolul este consacrat unor aspecte discutabile privind clarificarea obiectului de atentare al infracțiunilor săvârșite în domeniul ocrotirii sănătății, delimitarea acestei categorii de infracțiuni de infracțiunile săvârșite în sfera activității medicale, în special a faptelor infracționale de malpraxis medical. Pentru a oferi răspunsuri exhaustive în materie, autorii au analizat legislația penală și extrapenală în materia ocrotirii sănătății, precum și doctrina contemporană, au sistematizat faptele penale și extrapenale săvârșite în domeniul ocrotirii sănătății. Prin urmare, au fost sintetizate concluzii expuse în doctrină ce merită a fi luate în considerare.

This scientific article is dedicated to some disputable aspects regarding the elucidation of encroachment object of the criminal offences committed in the domain of health protection, concerning the delimitation of this misdeed category from criminal offences committed in medical sphere, especially from medical malpraxis offences. In order to offer exhaustive answers, the authors have provided a detailed analysis of modern legislation (penal and other laws) in the sphere of health protection, as well as modern doctrine; have offered a systematization of the misdeeds committed in this sphere. As a result, there have been synthesized the useful conclusions which can be taken into account for the modern penal doctrine.

Cuvinte-cheie
infracțiuni în domeniul ocrotirii sănătății, infracțiuni în sfera activității medicale, infracțiuni de malpraxis medical, drepturile pacientului, dreptul la asistență medicală calitativă, obligație de securitate,

criminal offence in the sphere of health protection, criminal offence in the medical sphere, criminal offence of medical malpraxis, patients’ rights, right for qualitative medical assistance, security obligation