Aspectele clinice și rezultatele tratamentului leucemiei limfocitare cronice.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
454 34
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-12 18:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.155.392-07-036.1-08 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (633)
SM ISO690:2012
TOMACINSCHII, Victor; ROBU, Maria; CORCIMARU, Ion; MUSTEAŢĂ, Vasile; MUSTEAŢĂ, Larisa; BURUIANA, Sanda; SPORÎŞ, Natalia; POPESCU, Maria. Aspectele clinice și rezultatele tratamentului leucemiei limfocitare cronice.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 2-3(59-60), pp. 61-65. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011

Aspectele clinice și rezultatele tratamentului leucemiei limfocitare cronice.

Clinical aspects and treatment outcomes of chronic lymphocytic leukemia.

Клинические аспекты и результаты лечения хронического лимфолейкоза.


CZU: 616.155.392-07-036.1-08
Pag. 61-65

Tomacinschii Victor1, Robu Maria1, Corcimaru Ion1, Musteaţă Vasile12, Musteaţă Larisa1, Buruiana Sanda12, Sporîş Natalia21, Popescu Maria12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2019


Rezumat

Au fost analizate particularitaţile evoluţiei clinice, prognostice și rezultatele nemijlocite ale tratamentului pe un lot de 118 pacienţi cu leucemie limfocitară cronică. Leucemia limfocitară cronică mai frecvent s-a dezvoltat la persoane cu vârsta 55-75 ani(69,4%), aproximativ cu aceeași frecvență la bărbați și femei(51% și 49% respectiv). S-a dovedit, că tratamentul cu utilizarea regimurilor terapeutice noi crește rata răspunsului la tratament și îmbunătăţeşte calitatea vieţii pacienţilor.

The peculiarities of clinical evolution, prognosis and immediate treatment outcomes were analyzed in a group of 118 patients with chronic lymphocytic leukemia. Chronic lymphocytic leukemia more frequently developed in patients aged between 55-75 years (69.4%), approximately with the same frequency in males and females (51% and 49%, respectively). It has been shown that treatment with new therapeutic regimens improves the rate of response to treatment and patients quality of life.

Изучены особенности клинического течения, непосредственные результаты лечения и прогноз у 118 пациентов с хроническим лимфолейкозом. Заболевание чаще (69,4%) диагностировали у лиц в возрасте от 55 до 75 лет примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин (51% и 49%, соответственно). Лечение современными химиотерапевтическими режимами увеличивает частоту ремиссий и улучшает качество жизни пациентов.

Cuvinte-cheie
leucemie limfocitară cronică, evoluție clinică, prognostic, tratament.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Aspectele clinice și rezultatele tratamentului leucemiei limfocitare cronice.</p>">
<meta name="citation_author" content="Tomacinschii Victor">
<meta name="citation_author" content="Robu Maria">
<meta name="citation_author" content="Corcimaru Ion">
<meta name="citation_author" content="Musteaţă Vasile">
<meta name="citation_author" content="Musteaţă Larisa">
<meta name="citation_author" content="Buruiana Sanda">
<meta name="citation_author" content="Sporîş Natalia">
<meta name="citation_author" content="Popescu Maria">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/12/25">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale">
<meta name="citation_volume" content="59-60">
<meta name="citation_issue" content="2-3">
<meta name="citation_firstpage" content="61">
<meta name="citation_lastpage" content="65">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/61-65_4.pdf">