Hepatita cronică virală și carcinomul hepatocelular.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
383 17
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-17 18:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002:[616-006.6-07-08 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1108)
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Adela; TCACIUC, Eugen; DUMBRAVA, Vlada-Tatiana; DONSCAIA, Anna; ANTOCI, Lilian; CERNAT, Mircea. Hepatita cronică virală și carcinomul hepatocelular.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 2-3(59-60), pp. 65-68. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011

Hepatita cronică virală și carcinomul hepatocelular.

Hepatitis cronic postviral and hepatocellular carcinom.

Хронические поствиральные гепатиты и гепатоцеллюлярная карцинома.


CZU: 616.36-002:[616-006.6-07-08
Pag. 65-68

Ţurcanu Adela, Tcaciuc Eugen, Dumbrava Vlada-Tatiana, Donscaia Anna, Antoci Lilian, Cernat Mircea
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2019


Rezumat

Este prezentat review literaturii pe specialitate referitor la rolul infecției virale B, C și D în dezvoltarea carcinomului hepatocelular. În review sunt descrise mecanisme patogenetice ale evoluției hepatitelor cronice postvirale în carcinomul hepatocelular. Ca concluzie autorii consideră tratamentul hepatitelor cronice postvirale și monitorizarea pacienților ca factor profilactic în dezvoltarea carcinomului hepatocelular.

The literature data on B,C,D hepatitis role in hepatocellular carcinom development have been prezented. The pathogenetic mechanisms of hepatitis viral evolution in hepatocelular carcinom have been described. As a concluzion, the authors considered that effective antiviral therapy and patients monitoring could be of great importance in hepatocellular carcinom prophylaxy.

Представлены литературные данные о роли поствиральных гепатитов B,C,D в патогенезе гепатоцеллюлярной карциномы. Описаны механизмы эволюции хронических гепатитов в гепатокарциному. По результатам изученной литературы авторы делают вывод, что своевременная адекватная противовирусная терапия и мониторинг больных с хроническими поствирусными гепатитами являются надежным средством профилактики и ранней диагностики гепатоцеллюлярной карциномы.

Cuvinte-cheie
carcinom hepatocelular, hepatite cronice postvirale, tratament.