Aspectele clinice și rezultatele tratamentului leucemiei limfocitare cronice.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
450 34
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-12 18:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.155.392-07-036.1-08 (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (633)
SM ISO690:2012
TOMACINSCHII, Victor; ROBU, Maria; CORCIMARU, Ion; MUSTEAŢĂ, Vasile; MUSTEAŢĂ, Larisa; BURUIANA, Sanda; SPORÎŞ, Natalia; POPESCU, Maria. Aspectele clinice și rezultatele tratamentului leucemiei limfocitare cronice.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 2-3(59-60), pp. 61-65. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011

Aspectele clinice și rezultatele tratamentului leucemiei limfocitare cronice.

Clinical aspects and treatment outcomes of chronic lymphocytic leukemia.

Клинические аспекты и результаты лечения хронического лимфолейкоза.


CZU: 616.155.392-07-036.1-08
Pag. 61-65

Tomacinschii Victor1, Robu Maria1, Corcimaru Ion1, Musteaţă Vasile12, Musteaţă Larisa1, Buruiana Sanda12, Sporîş Natalia21, Popescu Maria12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2019


Rezumat

Au fost analizate particularitaţile evoluţiei clinice, prognostice și rezultatele nemijlocite ale tratamentului pe un lot de 118 pacienţi cu leucemie limfocitară cronică. Leucemia limfocitară cronică mai frecvent s-a dezvoltat la persoane cu vârsta 55-75 ani(69,4%), aproximativ cu aceeași frecvență la bărbați și femei(51% și 49% respectiv). S-a dovedit, că tratamentul cu utilizarea regimurilor terapeutice noi crește rata răspunsului la tratament și îmbunătăţeşte calitatea vieţii pacienţilor.

The peculiarities of clinical evolution, prognosis and immediate treatment outcomes were analyzed in a group of 118 patients with chronic lymphocytic leukemia. Chronic lymphocytic leukemia more frequently developed in patients aged between 55-75 years (69.4%), approximately with the same frequency in males and females (51% and 49%, respectively). It has been shown that treatment with new therapeutic regimens improves the rate of response to treatment and patients quality of life.

Изучены особенности клинического течения, непосредственные результаты лечения и прогноз у 118 пациентов с хроническим лимфолейкозом. Заболевание чаще (69,4%) диагностировали у лиц в возрасте от 55 до 75 лет примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин (51% и 49%, соответственно). Лечение современными химиотерапевтическими режимами увеличивает частоту ремиссий и улучшает качество жизни пациентов.

Cuvinte-cheie
leucemie limfocitară cronică, evoluție clinică, prognostic, tratament.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-70211</doi_batch_id>
<timestamp>1620309202</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale</full_title>
<issn media_type='print'>18570011</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>2-3(59-60)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Aspectele clinice și rezultatele tratamentului leucemiei limfocitare cronice.</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Tomacinschii</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Robu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Corcimaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vasile</given_name>
<surname>Musteaţă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Larisa</given_name>
<surname>Musteaţă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Sanda</given_name>
<surname>Buruiana</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Sporîş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Popescu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>61</first_page>
<last_page>65</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>