Cultivarea limbii în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
78 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-08 18:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'271.12 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (787)
SM ISO690:2012
COTELNIC, Teodor. Cultivarea limbii în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Ediția a 9-a, 14 mai 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2017, pp. 127-135.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a, 2017
Colocviul "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european"
Chișinău, Moldova, 14 mai 2015

Cultivarea limbii în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu


CZU: 811.135.1'271.12
Pag. 127-135

Cotelnic Teodor
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 10 septembrie 2018


Rezumat

Un merit incontestabil al academicianului N. Corlăteanu rezidă în faptul că la începutul anilor ’60 în contextul unui deşănţat genocid glotic, când poluarea limbii române atinge cote dramatice, savantul s-a angajat public în fruntea noii generaţii de lingvişti, pe care tot Domnia Sa i-a educat, să combată utilizarea în limbă scrisă a elementelor dialectale, a împrumuturilor şi a calcurilor nemotivate. La Institutul de Limbă şi Literatură, pe care îl conducea, se pregăteşte publicarea culegerilor de articole Cultivarea limbii (au apărut vreo zece fascicule), în care sunt examinate greşelile din ziarele raionale şi republicane, din emisiunile de radio şi televiziune. El este organizatorul a mai multor conferinţe privind cultivarea limbii în diverse oraşe şi raioane ale republicii, este animatorul emisiunilor de cultivare a limbii la radio şi televiziune, susţine sistematic rubricile Limba noastră şi Ca o vatră limba noastră din revista Femeia Moldovei. Pentru dl profesor cultivarea limbii înseamnă nu o simplă decretare a formelor corecte, ci şi o muncă enormă de culturalizare a maselor de vorbitori.

Cuvinte-cheie
claritate, denaturare, expresiv, limba literară, mijloace lingvistice, normă, noutate, precizie