IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "limba literară"
Cultivarea limbii în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu
Cotelnic Teodor
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victoria SOLOVEI Dimensiunea diastratică a lexicului în opera lui Dimitrie Cantemir (în baza lucrării „Divanul”)
Solovei Victoria
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-607-1 (PDF).
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietățile diatopice ale limbii române. Situația „limbii moldovenești”
Botnari Liliana
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sylistic peculiarities of synonyms
Dimova Aliona, Sandu Tatiana
Comrat State University
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în evoluția lexicului
Gorceag Svetlana, Stratan Natalia
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian
Bahnaru Vasile
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri anacolutice în opera lui Ion Creangă
Roşca Dorin, Stratan Natalia
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Negruzzi și Franҫois Rabelais
Taburceanu Polina
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații asupra normei fonologice
Gurău Larisa
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopolitic
Bahnaru Vasile
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
După 25 de ani: situaţia lingvistică din Republica Moldova
Druţă Inga
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 November, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul congresului al XXII-lea al PCUS asupra ştiinţei lingvistice şi literaturii din RSS Moldovenească
Cojocaru Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normă și limbă literară – interferență și variație
Botnari Liliana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(160) / 2022 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13