IBN
Închide
Cotelnic Teodor Sevastian
Cuvinte-cheie (68): denationalization (2), colonization (2), sistemacitate (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Alexandru Dîrul la 90 de ani de la naştere
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Lingvistul de valoare – Ion Eţcu, un neogoit căutător al adevărului
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii ale lui Nicolae Iorga despre limba naţională
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Calvarul limbii române în timpul dominaţiei sovietice (studiu şi argumente de arhivă). Chişinău: Elan Poligraf SRL,2015
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinul dramatic al filologului martir Ion Vasilenco
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În memoriam. Ne-a înţeles , ne-a ajutat (Mioara Avram: 85 de ani de la naştere)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de lingvistică teoretică în viziunea academicianului Silviu Berejan
Cotelnic Teodor, Eţcu Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Colocviul ştiinţific naţional: Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN (ediţia a 3‒a)
Vol. 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un congres al scriitorilor cu rezonanţă istorică
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Grupurile etnoglotice în Republica Moldova
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română în condiţiile diglosiei (Studiu diacronic). Chişinău
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. acad. Anatol CIOBANU (14.05.1934 - 08.04.2016)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Alexandru Dîrul (21.03.1929-20.04.2015)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea limbii în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusificarea Basarabiei sub dominaţia ţaristă (1812-1918)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un împătimit cercetător al limbii române literare
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Patriarh al filologilor români (1914-2014)
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Ion Eţcu octogenar
Cotelnic Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii asupra unor abrevieri în româna contemporană
Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Nicolae Mătcaş – profesor, savant şi apărător al cetăţii
Cotelnic Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

În memoriam - acad. Silviu Berejan. Neobosit propagator şi organizator al ştiinţei lingvistice
Cotelnic Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21