Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
265 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-12 09:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.01:620.9(478) (2)
Dinamica economică. Circuit economic (236)
Economia energiei în general (436)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Ilia; TIMOFTE, Natalia. Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 398-400. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova


CZU: 330.322.01:620.9(478)
Pag. 398-400

Timofte Ilia1, Timofte Natalia2
 
1 Ministerul Industriei şi Infrastructurii a RM,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 august 2018


Rezumat

Este descrisă starea ofertelor de proiecte investiţionale în sectorul energetic al Republicii Moldova;  evidenţiate unele pricini ce au cauzat neimplementarea multiplelor proiecte de construcţie a centralelor  electrice, interconexiunilor sistemice, conductelor magistrale de gaze naturale; formulate unele propuneri  pentru stimularea procesului de realizare a proiectelor investiţionale.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-64865</doi_batch_id>
<timestamp>1624070350</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2005</year>
</publication_date>
<isbn>9975-62-145-7</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ilia</given_name>
<surname>Timofte</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Timofte</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2005</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>398</first_page>
<last_page>400</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>