Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
282 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-12 09:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.01:620.9(478) (2)
Dinamica economică. Circuit economic (237)
Economia energiei în general (438)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Ilia; TIMOFTE, Natalia. Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 398-400. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova


CZU: 330.322.01:620.9(478)
Pag. 398-400

Timofte Ilia1, Timofte Natalia2
 
1 Ministerul Industriei şi Infrastructurii a RM,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 august 2018


Rezumat

Este descrisă starea ofertelor de proiecte investiţionale în sectorul energetic al Republicii Moldova;  evidenţiate unele pricini ce au cauzat neimplementarea multiplelor proiecte de construcţie a centralelor  electrice, interconexiunilor sistemice, conductelor magistrale de gaze naturale; formulate unele propuneri  pentru stimularea procesului de realizare a proiectelor investiţionale.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-64865</cfResPublId>
<cfResPublDate>2005</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția I</cfVol>
<cfStartPage>398</cfStartPage>
<cfISBN>9975-62-145-7</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/64865</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova</p></cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>Este descrisă starea ofertelor de proiecte investiţionale &icirc;n sectorul energetic al Republicii Moldova; </em>&nbsp;<em>evidenţiate unele pricini ce au cauzat neimplementarea multiplelor proiecte de construcţie a centralelor </em>&nbsp;<em>electrice, interconexiunilor sistemice, conductelor magistrale de gaze naturale; formulate unele propuneri </em>&nbsp;<em>pentru stimularea procesului de realizare a proiectelor investiţionale.</em></p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-2700</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16837</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-2700</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-2700-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Timofte</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ilia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16837</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16837-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Timofte</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>