Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
281 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-12 09:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.01:620.9(478) (2)
Dinamica economică. Circuit economic (237)
Economia energiei în general (438)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Ilia; TIMOFTE, Natalia. Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 398-400. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova


CZU: 330.322.01:620.9(478)
Pag. 398-400

Timofte Ilia1, Timofte Natalia2
 
1 Ministerul Industriei şi Infrastructurii a RM,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 august 2018


Rezumat

Este descrisă starea ofertelor de proiecte investiţionale în sectorul energetic al Republicii Moldova;  evidenţiate unele pricini ce au cauzat neimplementarea multiplelor proiecte de construcţie a centralelor  electrice, interconexiunilor sistemice, conductelor magistrale de gaze naturale; formulate unele propuneri  pentru stimularea procesului de realizare a proiectelor investiţionale.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Timofte, I.S.</dc:creator>
<dc:creator>Timofte, N.I.</dc:creator>
<dc:date>2005</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p><em>Este descrisă starea ofertelor de proiecte investiţionale &icirc;n sectorul energetic al Republicii Moldova; </em>&nbsp;<em>evidenţiate unele pricini ce au cauzat neimplementarea multiplelor proiecte de construcţie a centralelor </em>&nbsp;<em>electrice, interconexiunilor sistemice, conductelor magistrale de gaze naturale; formulate unele propuneri </em>&nbsp;<em>pentru stimularea procesului de realizare a proiectelor investiţionale.</em></p></dc:description>
<dc:source>Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare (Ediția I) 398-400</dc:source>
<dc:title><p>Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>