Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
267 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-12 09:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.01:620.9(478) (2)
Dinamica economică. Circuit economic (236)
Economia energiei în general (436)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Ilia; TIMOFTE, Natalia. Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 398-400. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova


CZU: 330.322.01:620.9(478)
Pag. 398-400

Timofte Ilia1, Timofte Natalia2
 
1 Ministerul Industriei şi Infrastructurii a RM,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 august 2018


Rezumat

Este descrisă starea ofertelor de proiecte investiţionale în sectorul energetic al Republicii Moldova;  evidenţiate unele pricini ce au cauzat neimplementarea multiplelor proiecte de construcţie a centralelor  electrice, interconexiunilor sistemice, conductelor magistrale de gaze naturale; formulate unele propuneri  pentru stimularea procesului de realizare a proiectelor investiţionale.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Timofte, I.S.</creatorName>
<affiliation>Ministerul Industriei şi Infrastructurii a RM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Timofte, N.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Despre realizarea proiectelor investiționale in sectorul energetic al Republicii Moldova</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2005</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>9975-62-145-7</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>330.322.01:620.9(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2005</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p><em>Este descrisă starea ofertelor de proiecte investiţionale &icirc;n sectorul energetic al Republicii Moldova; </em>&nbsp;<em>evidenţiate unele pricini ce au cauzat neimplementarea multiplelor proiecte de construcţie a centralelor </em>&nbsp;<em>electrice, interconexiunilor sistemice, conductelor magistrale de gaze naturale; formulate unele propuneri </em>&nbsp;<em>pentru stimularea procesului de realizare a proiectelor investiţionale.</em></p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>