Educația sexuală ca parte componentă a sănătății tinerei generații
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
1005 73
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-24 15:07
SM ISO690:2012
DRAGOMIR, Corina. Educația sexuală ca parte componentă a sănătății tinerei generații. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători, 21 iunie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2017, p. 47. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2017
Conferința "2017 - Anul „Nicolae Testemițanu”"
Chișinău, Moldova, 21 iunie 2017

Educația sexuală ca parte componentă a sănătății tinerei generații

Sex education as a health component of the young generation


Pag. 47-47

Dragomir Corina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 27 iulie 2018


Rezumat

Introducere. Educația sexuală constituie o parte componentă importantă a educației sanitare a tinerei generații. Contribuie la planificarea familiei, menținerea și îmbunătățirea nupțialității, fertilității; scăderea numărului avorturilor, bolilor sexual-transmisibile, divorțurilor. Scopul lucrării. Evaluarea influenței educației sexuale asupra sănătății tinerei generații. Material și metode. Lucrarea are caracter descriptiv cu compartiment experimental. Ca material de studiu au fost utilizate datele Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, datele Centrului Național de Management în Sănătate, un eșantion de adolescenți. Rezultate. Datele studiului denotă influența educației sexuale asupra sănătății tinerei generații, inclusiv sănătatea de reproducere, nupțialitate, fertilitate. De asemenea rezultatele studiului denotă importanța educației sexuale a tinerei generații în scăderea numărului de avorturi, bolilor sexual-transmisibile, divorțialității. Concluzi. Educația sexuală este o parte componentă a educației sanitare a tinerei generații și influențează direct asupra menținerii și ridicării nivelului nupțialității, fertilității și este invers proporțională cu divorțialitatea, bolile sexual-transmisibile. 

Introduction. Sex education is an important part of health education in the young generation. It contributes to family planning, maintaining and improving marital and fertility rates; it decreases the number of abortions, sexually-transmitted diseases and divorces. Objective of the study. To assess the influence of sex education on health of the young generation. Material and methods. This is a descriptive paper which includes an experimental compartment. Data from the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, from the National Center for Health Management, and a sample of adolescents were used as a study material. Results. Study data shows the influence of sex education on the health of the younger generation, including reproductive health, nuptiality and fertility rates. Also, the findings of the study reveal the importance of sex education the in young generation's in reducing the number of abortions, sextransmitted diseases and divorces. Conclusions. Sex education is a component of health education in the young generation which directly influences the maintenance and increase of the marital and fertility rates and is inversely proportional to the number of divorces and sexually-transmitted diseases.

Cuvinte-cheie
educaţie sexuală, nupțialitate, fertilitate,

planificarea familiei, divorțialitate