IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "fertilitate"
Structure of edaphic algoflora on agricultural land cultivated with vineyards and orchards in the southern districts of the Republic of Moldova
Ciobanu Eugeniu
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nivelului de educație al femeilor asupra fertilității
Grigoraş Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind diferenţierile sociodemografice ale fertilităţii
Grigoraş Ecaterina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația sexuală ca parte componentă a sănătății tinerei generații
Dragomir Corina
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-57. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea fertilităţii în profil teritorial
Grigoraş Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări prospective ale impactului pandemiei de COVID-19 asupra fertilității în Republica Moldova
Grigoraş Ecaterina
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia reproductivă a mucoasei trompei fallopiene
Cerneţchi Olga, Calaraş Maxim
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) la limita de vest a arealului.
Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Zubcov Nicolai
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de reproducere a şoarecelui de mişună (Mus spicilegus petenyi, rodentia, muridae) în ecosistemele agrare a Moldovei
Larion Alina, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul reproductiv la speciile Microtus arvalis şi microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae)
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Larion Alina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul formării algoflorei edafice pe terenurile cultivate în diferite condiții de mediu
Ciobanu Eugeniu
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demographic transition at the regional level in Czech lands
Avram Cristina
Charles University
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențieri teritoriale ale fertilității în perioada intercensitară
Grigoraş Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3378-0-9.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța materiei organice a solului și măsuri de sporire a fertilității
Andrieş Serafim
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 8 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducerea impactului ecologic negativ al fertilizării solului în asolament (în baza experienţelor de lungă durată din Republica Moldova şi din lume)
Iluşca Marina
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.1. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-077-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea genotipurilor apirene din Colecția Ampelografică a IP IȘPHTA pentru completarea sortimentului viticol
Tofan (Rusu) Svetlana
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(87) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini şi practici ale femeilor privind planificarea familiei şi sănătatea reproductivă
Cristei Aliona
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asolamentul și fertilitatea solului – factori limitativi în asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii în Republica Moldova
Boincean Boris
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de sporire a capacității de producție a solurilor erodate
Andrieş Serafim, Filipciuc Vladimir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materia organică din solurile Moldovei și măsuri de sporire a fertilității
Andrieş Serafim
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24