IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "educaţie sexuală"

Educația sexuală ca parte componentă a sănătății tinerei generații

Dragomir Corina
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conștientizarea propriei sexualități ca factor determinant al stării subiective de bine

Balode Neli, Grecu-Stăvilă Inga
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia sexuală: necesitate sau provocare
Chirev Larisa12
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-225. Vizualizări-1890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ce avem nevoie de educaţie pentru sănătatea reproductivă?

Draguţa Oxana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-94. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevention of sexual aggression against preschool children

Cojocari Lidia
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte problematice ale educaţiei sexuale

Ţapu Grigore
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia pentru viaţa de familie. Educaţia sexuală

Diţa Maria1, Calbaza-Ormenișan Mirela2
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 May, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7