Lampă stradală Led42 posibilitatea asamblarii in RM
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
189 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-14 15:41
SM ISO690:2012
SECRIERU, Vitalie; VIERU, Serghei; MUNTEANU, Eugeniu; DOROGAN, Valerian; VIERU, Tatiana. Lampă stradală Led42 posibilitatea asamblarii in RM. In: Telecommunications, Electronics and Informatics. 20-23 mai 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015, pp. 114-116. ISBN 978-9975-45-377-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Telecommunications, Electronics and Informatics 2015
Conferința "Telecommunications, Electronics and Informatics"
Chișinău, Moldova, 20-23 mai 2015

Lampă stradală Led42 posibilitatea asamblarii in RM


Pag. 114-116

Secrieru Vitalie, Vieru Serghei, Munteanu Eugeniu, Dorogan Valerian, Vieru Tatiana
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2018


Rezumat

In this article are described light sources on the base of 1W diodes. The list of components, used modules, recent prices on the national and foreign market, opportunities of the light lamps assembly in Moldova are presented. The possibility to create new jobs, decrease prices and grow reliability of the assembled light sources.

Cuvinte-cheie
iluminare, preţ, locuri de muncă,

LED,

felinare

BibTeX Export

@article{ibn_85118,
author = {Hammud, S. and Rusnac, S.},
title = {<p>Exposure to violence and aggression in adolescence</p>},
collection = {Preocupări contemporane ale științelor socio-umane},
year = {2018},
volume = {Ediția a IX-a },
pages = {120-128},
abstract = {(EN) <p>The article presents the forms and causes of adolescent aggression, mentioned in relationships with parents, peers and teachers, but also in the influence of the environment and the media. The forms of aggressive behavior in adolescence are described. The idea that violence in childhood and adolescence becomes a factor of aggressive behavior perpetuated in adulthood is promoted.</p>},
abstract = {(RO) <p>Articolul prezintă formele și cauzele agresivității adolescenților, mențion&acirc;ndu-se &icirc;n relațiile cu părinții, cu semenii și cu profesorii, dar și &icirc;n influențele mediului și mass-media. Sunt descrise formele comportamentului agresiv &icirc;n adolescență. Este promovată ideea că suportarea violenței &icirc;n copilărie și adolescență devine un factor al comportamentukui agresiv, perpetuat la v&acirc;rsta adultă.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/85118},
keywords = {adolescence, aggression, anxiety, school failure, frustration, interpersonal relationships, parents, teachers, group of peers, violence, adolescenta, agresivitate, anxietate, eşec şcolar, frustrare, relaţii interpersonale, părinţi, profesori, grup de semeni, violență}
}