IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "locuri de muncă"

Capacitatea de cumpărare – indicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului rural

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de integrare comunitară prin înființarea de structuri de economie socială. Studiu de caz

Cormoș Viorica-Cristina
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici europene moderne privind gestionarea pieţei forţei de muncă

Pantea Larisa
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampă stradală Led42 posibilitatea asamblarii in RM

Secrieru Vitalie, Vieru Serghei, Munteanu Eugeniu, Dorogan Valerian, Vieru Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovația și alți Determinți Specifici ca Elemente Cheie de Bunăstare în Uniunea Europeană

Popa Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor
Coșuleanu Ion1, Ştefaniţa Anastasia1, Cojocaru Irina1, Salicov Aurelia2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Compania "StarNet"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Micul business – factor al creșterii gradului de ocupare a populației

Călcîi Gheorghe
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii nationale de investitii şi crearea locurilor de munca în Romania (Romania)
Ciobanu Ghenadie
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8