Raionarea pedoameliorativă a solurilor în scopul amenajării sistemei de irigație sub plantații de nuc
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
454 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-01 15:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.474 (2)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (430)
SM ISO690:2012
ROZLOGA, Iurii; FILIPCIUC, Vladimir; BOAGHE, Lilia; JELEAPOV (CHIŞCIUC), Ana. Raionarea pedoameliorativă a solurilor în scopul amenajării sistemei de irigație sub plantații de nuc. In: Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană. 6-7 septembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, pp. 355-361. ISBN 978-9975-71-927-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană 2017
Conferința "Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană"
Chișinău, Moldova, 6-7 septembrie 2017

Raionarea pedoameliorativă a solurilor în scopul amenajării sistemei de irigație sub plantații de nuc


CZU: 631.474
Pag. 355-361

Rozloga Iurii, Filipciuc Vladimir, Boaghe Lilia, Jeleapov (Chişciuc) Ana
 
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
 
Disponibil în IBN: 15 martie 2018


Rezumat

Soil suitability and irrigation water quality refers to the standards of soils quality and irrigation waters that need to be respected when applying water improvement to avoid and prevent soil degradation. It should reflect the basic principles of surveillance and prevention of adverse consequences of soil irrigation.

Cuvinte-cheie
pedology, geoinformation systems, soil condition, irrigation water quality