IBN
Închide
Filipciuc Vladimir
Cuvinte-cheie (75): chernozem (2), sol (2), Humus (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Cercetări privind acțiunea apei mineralizate asupra caracteristicilor chernoziomului tipic
Filipciuc Vladimir1 , Rozloga Yurii G.1 , Boaghe Lilia1 , Cojocaru Olesea2
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 State Agrarian University of Moldova
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la stabilirea parametrilor mineralogici ai solurilor brune pentru specificarea genezei și clasificării lor
Alexeev Vasile , Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Măsuri de sporire a capacității de producție a solurilor erodate
Andrieş Serafim , Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Evoluția unor însușiri fizico-chimice ale solului cenușiu molic la irigarea cu apă din surse locale
Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretabilitatea la irigație a apelor de suprafață din raionul Ialoveni
Rozloga Iurii , Filipciuc Vladimir , Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raionarea pedoameliorativă a solurilor în scopul amenajării sistemei de irigație sub plantații de nuc
Rozloga Iurii , Filipciuc Vladimir , Boaghe Lilia , Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Черноземы типичные восточных отрогов Kодр Молдовы
Кирилюк Владимир , Filipciuc Vladimir , Розлога Юрий , Şalaghina Natalia
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Cercetări în domeniul eroziunii solului. Realizări şi probleme
Andrieş Serafim , Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-50. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efecte directe și remanente ale irigației cu apă subterană asupra cernoziomului obișnuit
Filipciuc Vladimir , Boaghe Lilia , Chiriliuc Vladimir , Rozloga Iurii
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Pretabilitatea solurilor la irigație în Republica Moldova
Rozloga Iurii , Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova
Andrieş Serafim , Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 November, 2014. Descarcări-23. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele ecologice ale irigaţiei cernoziomurilor şi măsurile de prevenire a degradării lor
Filipciuc Vladimir , Andrieş Serafim
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Mediul Ambiant
Nr. 5(77) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 March, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Analiza cercetărilor privind utilizarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol
Andrieş Serafim1 , Leah Tamara1 , Povar Igor2 , Lupaşcu Tudor2 , Filipciuc Vladimir1
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying the research results regarding fertilizers used in the Republic of Moldova
Leah Tamara1 , Povar Igor2 , Lupascu Tudor2 , Andrieş Serafim1 , Filipciuc Vladimir1
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зависимость бонитета почв от масштаба картирования
Кирилюк Владимир , Filipciuc Vladimir , Moşoi Iurie , Розлога Юрий
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Calitatea solurilor în Moldova, probleme şi soluţii
Andrieş Serafim , Cerbari Valerian , Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-69. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul amendării şi fertilizării ameliorative asupra însuşirilor chimice şi regimului salin a soloneţului cernoziomic automorf
Filipciuc Vladimir
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stаrea de calitate a solurilor din comuna Brăviceni, r-l Orhei
Filipciuc Vladimir , Rozloga Iurii
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Pedolog şi filosof Dr. hab. Grigore Stasiev la 70 de ani
Andrieş Serafim1 , Leah Tamara1 , Cerbari Valerian2 , Filipciuc Vladimir21 , Balteanschi Dumitru2
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de calitate a învelişului de sol şi măsuri de remediere
Andrieş Serafim1 , Cerbari Valerian2 , Filipciuc Vladimir2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-44. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20