Sistem intelectual de control şi dirijare cu schimbul de energie pentru sistemul automatizat de sudare prin arc electric
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
434 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-27 11:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.896:621.791 (1)
Inteligență artificială (150)
Tehnologie mecanică în general: procese, scule, mașini, aparate (114)
SM ISO690:2012
VAIȚ, D.; VLASIUK, A.; LAZEBNÂI, V.; SPIVAK, Victor; TÎRŞU, Mihai. Sistem intelectual de control şi dirijare cu schimbul de energie pentru sistemul automatizat de sudare prin arc electric. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 126-127.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Sistem intelectual de control şi dirijare cu schimbul de energie pentru sistemul automatizat de sudare prin arc electric

Intelligent system for monitoring and control of energy exchange for automated electric-arc welding

Интеллектуальная система контроля и управления энергообменом для автоматизированной системы электродуговой сварки 


CZU: 004.896:621.791
Pag. 126-127

Vaiț D.1, Vlasiuk A.1, Lazebnâi V.1, Spivak Victor1, Tîrşu Mihai2
 
1 Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

În lucrare se propune un sistem de control inteligent pentru dirijarea cu schimbul de energie în cadrul sistemul automat de sudare cu arc electric, ce permite reducerea consumului de energie electrică în procesul de sudare fie prin arc electric sau hibrid (laser-arc fără scânteie) şi conduce la sporirea semnificativă a productivităţii şi calităţii lucrărilor de sudare.  

This paper proposes an intelligent control system for energy exchange automated arc welding, which can reduce energy consumption in the process of arc and hybrid laser-arc welding of metals sparkless and significantly improve the performance and quality of welding works.  

В работе предлагается интеллектуальная система контроля и управления энергообменом для автоматизированной системы электродуговой сварки, которая позволяет снизить энергопотребление в процессе дуговой и гибридной лазерно-дуговой безискровой сварки металлов и существенно повысить производительность и качество производства сварочных работ.

Cuvinte-cheie
sudare,

sudare hibridă prin laser-arce