Potenţiale depozite subterane pentru inmagazinarea de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
224 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-23 12:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.9+622.691.24:550.8](478) (1)
Economia energiei în general (432)
Industrie minieră (43)
Științe auxiliare ale geologiei (72)
SM ISO690:2012
BORŞ, Sergiu; CRISTEA, Ion; CUŞNIR, Eugeniu. Potenţiale depozite subterane pentru inmagazinarea de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 119-125.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Potenţiale depozite subterane pentru inmagazinarea de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova

Потенциальные подземные хранилища природного газа на территории республики Молдова

Potential underground reservoirs for natural gas storage in Moldova


CZU: [620.9+622.691.24:550.8](478)
Pag. 119-125

Borş Sergiu, Cristea Ion, Cuşnir Eugeniu
 
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Acest studiu are drept scop evidențierea unor structuri geologice pasibile pentru crearea rezervoarelor de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost propuse cinci structuri geologice potențiale pentru înmagazinarea gazelor naturale, aceste structuri sunt de tip anticlinal și în marea lor parte se află la nivelul Jurasicului, astfel îndeplinesc cel mai bine condițiile de adâncime necesare (800-1400m) pentru crearea unui depozit subteran. În acest articol este descrisă structura Chioselia fiind considerată cea mai argumentată cu date geologice.  

This study have the aim to highlight some geological structures, to be used as reservoirs for natural gas underground storage, on the territory of Republic of Moldova. Were proposed five geological structures for gas storage, which are represented by anticlinal type structures, the most of them are located in Jurasic, thereby they meet depth conditions (800-1400m) for creation of underground storage. The present article describe Chioselia structure, which is being considered as the most argued with geological dates.  

Данная работа имеет цель выделение некоторых геологических структур годных для создания газохранилищ на территории Республики Молдова. Были предложены пять потенциальных геологических структур для хранения природного газа, эти структуры являются типа антиклиналь и большинство из них находятся Юрском уровне, таким образом, выполняя наилучшие условия по глубины (800-1400м) для создания подземного хранилища. В этой статье описана структура Киоселия, которая считается наиболее обеспеченной геологическими данными.

Cuvinte-cheie
structuri geologice, rezervoare de gaze