Analiza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
421 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-01 12:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[620.9+621.311.1](478) (1)
Economia energiei în general (432)
Electrotehnică (770)
SM ISO690:2012
ERHAN, Fiodor; POPESCU, Victor; VOINESCU, Dinu. Analiza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 128-134.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Analiza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice

Анализ факторов влияющих на надежность распределительных систем электрической энергии

Analysis of factors of influence on reliability of systems of distribution of electricity


CZU: [620.9+621.311.1](478)
Pag. 128-134

Erhan Fiodor, Popescu Victor, Voinescu Dinu
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2018


Rezumat

Problemele asigurării nivelului normat de fiabilitate a sistemelor electrice de generare, transport şi distribuţie a energiei electrice de diferite niveluri de tensiuni indică că, în mod general atingerea acestui nivel de fiabilitate este o problemă multifactorială şi depinde în mare măsură de influenţa diferitor factori cu caracter aleatoriu. Articolul este consacrat analizei factorilor aleatori de influenţă, atât determinaţi şi nedeterminaţi, asupra indicatorilor de fiabilitate a sistemelor de distribuţie a energiei electrice şi elaborarea mecanismului de asigurare a nivelului normat de fiabilitate a sistemelor de distribuţie de diferite niveluri de tensiuni.  

Проблемы обеспечения нормативного уровня надежности электроснабжения потребителей является функцией от показателей надежности систем генерации, транспорта и распреления электрической энергии. Показатели надежности вышеперечисленных систем носят ветоятностый характер и являются многокритериальными функциями, и зависят как от определенных, так и неопределенных факторов и явлений. В статье рассматривается анализ влияния показателей надежности составных элементов на надежность распределительных систем.

The problems of the ensurance reliability in electrical systems of the different class of voltage have probabilistic nature, they discretely change and depend on the number of factors both definite and indefinite and have importance by selection of electric equipment, graph of development of electrical networks and voltage levels. The definition of the major factors, which have determining significance on their value and speed of their change allow to elaborate methods of their ensurance and to elaborate effective methods of their growth limitation in electrical systems with the different class of voltage.  

Cuvinte-cheie
Fiabilitatea, factori aleatori de influenţă, caracteristicile refuzurilor,

indicatori