Dificultățile renașterii economiei mondiale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
469 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-20 22:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.124.4(100) (15)
Situație economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creștere (187)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Virginia; LAZARI, Silvia; GARŞTEA, Sergiu. Dificultățile renașterii economiei mondiale. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ediția 11, Vol.1, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 136-140. ISBN 978-9975-4453-9-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1, 2016
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 13-14 octombrie 2016

Dificultățile renașterii economiei mondiale

CZU: 338.124.4(100)
JEL: O10, F50

Pag. 136-140

Cojocaru Virginia1, Lazari Silvia2, Garştea Sergiu1
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2017


Rezumat

Apar tot mai multe dovezi privind eșecului politicii economice în întreaga lume, devenind din ce în ce mai dificil de ignorat aceste fapte. Indicatorii economici mediocri din Canada sunt doar o parte a imaginii globale sumbre: economia Europei arată în mod dramatic situația, precum și unele dintre cele mai mari țări în curs de dezvoltare. Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional au revizuit recent previziunile pentru creșterea PIB-ului la nivel mondial în 2016 și 2017 în diminuare. Având în vedere raportul FMI, unde se afirmă că politica de austeritate face mai mult rău decât bine, iar experimentul economic cu vârstă de 30 de ani în politică liberă, fără restricții pe piața se apropie de sfârșit. În ciuda promisiunilor repetate de a aduce prosperitate maselor, neoliberalismul s-a dovedit a fi nereușit. Aceasta, fără îndoială, a adus puțină utilitate și a lăsat în urma sa doar dezacordul și mânia deplină a clasei muncitoare în calea sa-și acești oameni rapid câștigă influență politică. În aceste condiții ne putem aștepta la greve, revolte și chiar manifestări radicale. Criza financiară a fost susținută artificial, fără a schimba ceva radical în modul de producere al bunurilor, fără a face o schimbare inovațională în procesele economice fundamentale.

There are more and more evidence of the failure of economic policy in the world, becoming ever more difficult to ignore these facts. The mediocre economic indicators from Canada are only part of the overall picture: Europe's economy shows dramatically the situation, and some of the largest developing countries. World Bank and International Monetary Fund have recently reviewed the forecast for GDP growth worldwide in 2016 and 2017 reduction. Considering the IMF report, stating that the austerity policy cause more harm than good, and economic experiment aged 30 years in free politics, unconstrained on market is about to end. In spite of the repeated promises to bring prosperity to the masses, neoliberalism has proved to be unsuccessful. This without a doubt has brought little utility and left behind just full disagreement and anger of the working class in its path - and these people quickly gaining political influence. In these conditions we can expect walk-out, riots and even radical manifestations. The financial crisis has been supported artificially, without a radical change in the mode of production of goods without making innovative changes in fundamental economic processes.

Cuvinte-cheie
economie mondială, criza economică, renaştere, redresare,

ajutoare externe

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-57452</doi_batch_id>
<timestamp>1653573339</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-4453-9-9</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p><strong>Dificultățile renașterii economiei mondiale</strong></p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Virginia</given_name>
<surname>Cojocaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Silvia</given_name>
<surname>Lazari</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Sergiu</given_name>
<surname>Garştea</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>136</first_page>
<last_page>140</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>