IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "economie mondială"

Dificultățile renașterii economiei mondiale

Cojocaru Virginia1, Lazari Silvia2, Garştea Sergiu1
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţele dezvoltării şi schimbările contradictorii ale economiei mondiale în condiţiile globalizării

Andreeva Tatiana, Buca Vadim
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea comerţului liber în contextul globalizării

Lobanov Natalia
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile dezvoltării eonomiei globale la etapa actuală a globalizării

Crotenco Iurie
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța comerțului electronic in procesul globalizării ramurii de telecomunicații și a economiei naționale

Gujuman Lucia, Sava Lilia
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe actuale în economia mondială în contextul asigurării securității economice externe

Chistruga Boris, Chirtoagă Roman
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică
Cebotari Oleg, Gribincea Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică
Cebotariov Oleg, Gribincea Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые проблемы методологии расчёта показателей развития мировой экономики
Crotenco Iurie
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea economiei mondiale în perspectivă sustenabilă

Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea și impactul tendinţelor fundamentale de dezvoltare a economiei mondiale

Bădărău Elena
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O modalitate de estimare a strategiilor universităţilor
Ulian Galina, Caprian Iulia, Maximilian Silvestru, Caprian Iurie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emergența societății de servicii în gândirea și practica economică

Beţivu Ala, Betivu Danaia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul comerțului exterior al Republicii Moldova

Duhlicher Grigore
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovația în spriginul concurenței în economia mondială

Gribincea Alexandru1, Badera Awawdi2, Fayed Khatib Nasreen3, Gribincea Alexandru2
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15