Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
446 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-31 15:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314 (59)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
ERMURACHI, Iurie; BERZAN, Vladimir. Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 610-617. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică

Innovative solutions power electronic converters for energy

Инновационные технические решения для электронных преобразователей для энергетики


CZU: 621.314
Pag. 610-617

Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017


Rezumat

Developed new technical solutions realization of semiconductor power converters based on a simple topology that allow you to convert a single-stage energy. This applies to the case of low-voltage circuits (12-48V) into an alternating current of 220 V, proposed a control system based on microcontroller ATMEGA 48, inverter designed key management program for photovoltaic modules when they are connected to the AC 220 V manufactured and tested converters an input current, voltage VAC, 50 Hz efficiency.  

Soluţiile de realizare a echipamentelor de conversie elaborate asigură avantaje şi performanţe evidente a convertoarelor, care se caracterizează de indici ridicaţi de eficienţă energetică. S-au elaborat soluţii de realizare a convertoarelor de tip DC/DC, AC/DC, şi DC/AC. Simulările matematice şi testarea mosterlor experimentale au confirmat gradul ridicat de eficienţă energetică şi indicii de masă şi volum a acestor vconvertoare, care depăşesc cele mai performante echipamente de acest tip. Randamentul convertoarelor se află la nivel de 96-98%. Densitatea de putere constituie cca 140 W/inc3  

Разработаны новые технические решения реализации полупроводниковых пребразователей энергии на основе простой топологии соторые позволяют прообразовывать одноступенчато энергию. Это относится к случаю низковольтных цепей (12-48 В) в переменный ток 220 В, предложены системы управления на основе микроконтроллера ATMEGA 48, разработана программа управления ключами инвертора для фотовольтаических модулей при их подключении к сети переменного тока 220 В. Изготовлены и протестированы лабораторные образцы преобразователей с КПД до 96-98% и удельной мощностью 140 W/inc3

Cuvinte-cheie
convertor, frecvență înaltă, randament,

DC/DC, DC/AC, AC/DC

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Ermurachi, I.V.</dc:creator>
<dc:creator>Berzan, V.P.</dc:creator>
<dc:date>2016</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p><em>Developed new technical solutions realization of semiconductor power converters based on a simple topology that allow you to convert a single-stage energy. This applies to the case of low-voltage circuits (12-48V) into an alternating current of 220 V, proposed a control system based on microcontroller ATMEGA 48, inverter designed key management program for photovoltaic modules when they are connected to the AC 220 V manufactured and tested converters an input current, voltage VAC, 50 Hz efficiency. </em>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p><em>Soluţiile de realizare a echipamentelor de conversie elaborate asigură avantaje şi performanţe evidente a convertoarelor, care se caracterizează de indici ridicaţi de eficienţă energetică. S-au elaborat soluţii de realizare a convertoarelor de tip DC/DC, AC/DC, şi DC/AC. Simulările matematice şi testarea mosterlor experimentale au confirmat gradul ridicat de eficienţă energetică şi indicii de masă şi volum a acestor vconvertoare, care depăşesc cele mai performante echipamente de acest tip. Randamentul convertoarelor se află la nivel de 96-98%. Densitatea de putere constituie cca 140 W/inc3 </em>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p><em>Разработаны новые технические решения реализации полупроводниковых пребразователей энергии на основе простой топологии соторые позволяют прообразовывать одноступенчато энергию. Это относится к случаю низковольтных цепей (12-48 В) в переменный ток 220 В, предложены системы управления на основе микроконтроллера ATMEGA 48, разработана программа управления ключами инвертора для фотовольтаических модулей при их подключении к сети переменного тока 220 В. Изготовлены и протестированы лабораторные образцы преобразователей с КПД до 96-98% и удельной мощностью 140 W/inc3</em></p></dc:description>
<dc:source>Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare (Ediția III) 610-617</dc:source>
<dc:subject>convertor</dc:subject>
<dc:subject>DC/DC</dc:subject>
<dc:subject>DC/AC</dc:subject>
<dc:subject>AC/DC</dc:subject>
<dc:subject>frecvență înaltă</dc:subject>
<dc:subject>randament</dc:subject>
<dc:title><p><strong>Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică</strong></p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>