Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
449 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-08 11:11
SM ISO690:2012
EVTODIEV, Igor; CARAMAN, Iuliana; CANŢER, Valeriu; EVTODIEV, Silvia; GAŞIN, Petru; SPRÎNCEANU, Veaceslav; DMITROGLO, Liliana; ZASAVIŢCHI, Efim; UNTILA, Dumitru; CARAMAN, Mihail. Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3. In: Microelectronics and Computer Science. Ediția 9, 19-21 octombrie 2017, Chisinau. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017, p. 525. ISBN 978-9975-4264-8-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9, 2017
Conferința "Microelectronics and Computer Science"
Chisinau, Moldova, 19-21 octombrie 2017

Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3


Pag. 525-525

Evtodiev Igor12, Caraman Iuliana3, Canţer Valeriu21, Evtodiev Silvia14, Gaşin Petru1, Sprînceanu Veaceslav1, Dmitroglo Liliana1, Zasaviţchi Efim2, Untila Dumitru12, Caraman Mihail1
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 2 noiembrie 2017