Studiul instrumental cu ajutorul materialelor suport E-orchestra
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
302 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-31 02:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
781 (108)
Muzică (668)
SM ISO690:2012
DEMENESCU, Veronica; ROMAN, Iulia. Studiul instrumental cu ajutorul materialelor suport E-orchestra. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 105-109. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Studiul instrumental cu ajutorul materialelor suport E-orchestra

CZU: 781
Pag. 105-109

Demenescu Veronica1, Roman Iulia23
 
1 Universitatea de Vest, Timişoara, România,
2 Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu, Timișoara,
3 Societatea Internaţională de Studii Muzicale
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

Etapa avan sată a studiului unui instrument solist presupune, de cele mai multe ori, colaborarea cu un pianist acompaniator sau cu o orchestră, întrucât programa școlară include cu titlu obligatoriu parcurgerea unor partituri pentru instrument solist și orchestră, iar acestea, în majoritatea cazurilor, sunt interpretate cu acompaniament de pian, din perspectiva numărului mare de elevi din cadrul unei instituţii profesioniste și a numărului mic de ore alocate disciplinei orchestră. În prezentul articol propunem o nouă abordare a disciplinei acompaniament, căreia să-i revină munca asupra detaliilor stilistice, iar solistului să-i ofere posibilitatea unui număr nelimitat de repetiţii, cu ajutorul unei orchestre virtuale.

The advanced stage of studying a soloist instrument, involves mostly working with a pianist-accompanist or with an orchestra because the curriculum includes a compulsory study of some scores for solo instrument and orchestra, and most of them are often performed with piano accompaniment because of a great number of pupils within a professional institution and a small number of hours assigned for the discipline Orchestra. In this article we propose a new approach to the discipline Accompaniment, that has to work on the style details and offer the soloist an unlimited number of rehearsals using a virtual orchestra.

Cuvinte-cheie
e-orchestra,

studiu, educaţie, TIC