Folosirea cu bună-credinţă a drepturilor şi obligaţiilor de muncă: unele aspecte juridico-practice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
411 27
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-28 10:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.22(478) (5)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (718)
SM ISO690:2012
CAPŞA, Tudor. Folosirea cu bună-credinţă a drepturilor şi obligaţiilor de muncă: unele aspecte juridico-practice. In: Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), pp. 4-7. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X

Folosirea cu bună-credinţă a drepturilor şi obligaţiilor de muncă: unele aspecte juridico-practice

CZU: 349.22(478)
Pag. 4-7

Capşa Tudor
 
Necunoscută, Moldova
 
Proiect:
INTAS 2004-79-6928 Supporting the International Development of the NIS Agricultural Sector
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2016


Rezumat

Articolul abordează unele aspecte juridico-practice care vizează folosirea cu bună-credinţă a drepturilor şi obligaţiilor de către salariaţi şi angajatori în raporturile de muncă, inclusiv a drepturilor procedurale ale acestora ce ţin de soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă în instanţa de judecată.

The article is devoted to issues legal-practice aimed at using the good faith of the rights and duties of employees and employers in labor relations, including the procedural rights thereof related to settling individual disputes at work and labor disputes in court.

Cuvinte-cheie
buna-credinţă, salariat, angajator, constituționalitate,

raporturi de muncă, litigii individuale de muncă