Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1668 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-28 08:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:005.591.4 (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1144)
Operații în management. Direcții (301)
SM ISO690:2012
CANŢER, Valeriu, MINCIUNĂ, Vitalie, CUCIUREANU, Gheorghe. Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei? In: Intellectus, 2016, nr. 2, pp. 82-88. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?
CZU: 001.891:005.591.4

Pag. 82-88

Canţer Valeriu1, Minciună Vitalie1, Cuciureanu Gheorghe12
 
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
 
Disponibil în IBN: 11 august 2016


Rezumat

On what principles to restructure the management of science? The article analyzes the proposed changes to the Code on science and innovation, prepared by the Ministry of Economy together with the Ministry of Education. According to the authors, their implementation would continue dispersion of the evaluation, certifi cation and quality assurance system in science and higher education, with unintended consequences. In this context, we propose measures to ensure the unitary character of the evaluation and the evaluating institution autonomy, but also the integration of the evaluation in the overall management of education and research.

На каких принципах изменить управления наукой? В статье рассматриваются предлагаемые изменения в Кодексе о науке и инновациях, представленные Министерством Экономики совместно с Министерством Образования. По мнению авторов, их реализация продолжит разделение системы оценки, сертификации и контроля качества в области науки и высшего образования, с нежелательными последствиями. В этом контексте, мы предлагаем меры по обеспечению унитарного характера оценки и автономии оценивающего учреждения, а также интеграции оценки в управлении образованием и наукой.

Pe ce principii restructurăm managementul știinţei? In articol se analizează propunerile de modificare a Codului cu privire la știinţă și inovare, inaintate de către Ministerul Economiei in comun cu Ministerul Educaţiei. In opinia autorilor, implementarea acestora ar duce in continuare la dispersarea sistemului de evaluare, atestare și asigurare a calităţii in știinţă și invăţămвntul superior, cu consecinţe nedorite. In acest context, se propun măsuri pentru a asigura caracterul unitar al evaluării și autonomia instituţiei evaluatoare, precum și integrarea evaluării in contextul general al managementului educaţiei și cercetării.