Incursiune în psihologia sportului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
705 30
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-10 14:41
SM ISO690:2012
SANDULEAC, Sergiu. Incursiune în psihologia sportului. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 85-89. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Incursiune în psihologia sportului

Pag. 85-89

Sanduleac Sergiu
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Evoluţia ştiinţei şi tehnicii, diversificarea activităţilor umane au adus posibile o serie de cunoştinţe cu privire la activitatea corporală şi respectiv a educaţiei fizice, ducând în final la constituirea unei discipline desinestătătoare: psihologia educaţiei fizice şi a sportului.

The evolution of science and techniques, as well as the diversification of human activities has made possible a series of knowledge on the body work and therefore physical education, leading ultimately to the establishment of a discipline in it: psychology of physical education and sport. Psychology of physical education and sport is a system of knowledge, assumptions and methods designed to reveal not only the complex field of work injury, the sports

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Incursiune în psihologia sportului">
<meta name="citation_author" content="Sanduleac Sergiu">
<meta name="citation_publication_date" content="2009/06/24">
<meta name="citation_journal_title" content="Revistă de știinţe socioumane ">
<meta name="citation_volume" content="12">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="85">
<meta name="citation_lastpage" content="89">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/85_89_Incursiune%20in%20psihologia%20sportului.pdf">