Cauză rară de infecţii respiratorii recurente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
461 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-10 01:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.23-008.41-07-08 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (445)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Victor; MUNTEANU, Oxana; ONEA, Leonid. Cauză rară de infecţii respiratorii recurente. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 4, pp. 100-103. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 4 / 2015 / ISSN 2345-1467

Cauză rară de infecţii respiratorii recurente

CZU: 616.23-008.41-07-08
Pag. 100-103

Botnaru Victor1, Munteanu Oxana1, Onea Leonid2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Diagnostic German
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2016


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Botnaru, V.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Munteanu, O.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Onea, L.</creatorName>
<affiliation>Centrul de Diagnostic German, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro,en'>Cauză rară de infecţii respiratorii recurente</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1467</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616.23-008.41-07-08</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-11-16</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>