Cauză rară de infecţii respiratorii recurente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
464 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-10 01:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.23-008.41-07-08 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (445)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Victor; MUNTEANU, Oxana; ONEA, Leonid. Cauză rară de infecţii respiratorii recurente. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 4, pp. 100-103. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 4 / 2015 / ISSN 2345-1467

Cauză rară de infecţii respiratorii recurente

CZU: 616.23-008.41-07-08
Pag. 100-103

Botnaru Victor1, Munteanu Oxana1, Onea Leonid2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Diagnostic German
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2016


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-41735</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015-11-16</cfResPublDate>
<cfIssue>4</cfIssue>
<cfStartPage>100</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1467</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/41735</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Cauză rară de infecţii respiratorii recurente</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-11-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-11-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11676</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-11-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18864</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-11-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-47662</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-11-16T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11676</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11676-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-11-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Botnaru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Victor</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18864</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18864-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-11-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Munteanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Oxana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-47662</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-47662-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-11-16T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Onea</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Leonid</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>