Cauză rară de infecţii respiratorii recurente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
468 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-10 01:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.23-008.41-07-08 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (445)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Victor; MUNTEANU, Oxana; ONEA, Leonid. Cauză rară de infecţii respiratorii recurente. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 4, pp. 100-103. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 4 / 2015 / ISSN 2345-1467

Cauză rară de infecţii respiratorii recurente

CZU: 616.23-008.41-07-08
Pag. 100-103

Botnaru Victor1, Munteanu Oxana1, Onea Leonid2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Diagnostic German
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2016


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Cauză rară de infecţii respiratorii recurente">
<meta name="citation_author" content="Botnaru Victor">
<meta name="citation_author" content="Munteanu Oxana">
<meta name="citation_author" content="Onea Leonid">
<meta name="citation_publication_date" content="2015/11/16">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="100">
<meta name="citation_lastpage" content="103">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/100_103_Cauza%20rara%20de%20infectii%20respiratorii%20recurente.pdf">