Cauză rară de infecţii respiratorii recurente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
463 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-10 01:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.23-008.41-07-08 (1)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (445)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Victor; MUNTEANU, Oxana; ONEA, Leonid. Cauză rară de infecţii respiratorii recurente. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 4, pp. 100-103. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 4 / 2015 / ISSN 2345-1467

Cauză rară de infecţii respiratorii recurente

CZU: 616.23-008.41-07-08
Pag. 100-103

Botnaru Victor1, Munteanu Oxana1, Onea Leonid2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Diagnostic German
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2016


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-41735</doi_batch_id>
<timestamp>1618411985</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova</full_title>
<issn media_type='print'>23451467</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Cauză rară de infecţii respiratorii recurente</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Botnaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Oxana</given_name>
<surname>Munteanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Leonid</given_name>
<surname>Onea</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>100</first_page>
<last_page>103</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>