Comisia Europeană va propune o viziune de reformare a științei din Moldova prin experții săi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
503 3
Ultima descărcare din IBN:
2016-01-28 14:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89(478+4) (13)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (861)
SM ISO690:2012
TOFAN, Eugenia. Comisia Europeană va propune o viziune de reformare a științei din Moldova prin experții săi. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 4(39), p. 13. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461

Comisia Europeană va propune o viziune de reformare a științei din Moldova prin experții săi

CZU: 001.89(478+4)
Pag. 13-13

Tofan Eugenia
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 31 decembrie 2015