Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
296 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-21 19:13
SM ISO690:2012
MUTU (CALMÎŞ), Ana. Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 1(71), pp. 76-81. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare

Pag. 76-81

Mutu (Calmîş) Ana
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2015


Rezumat

Lucrarea este dedicată analizei diversităţii genetice în cadrul diferitelor populaţii de Origanum vulgare – o plantă aromatică cu vaste implicări în industria alimentară şi farmaceutică, cu utilizarea tehnicii RAPD-PCR. Genotipurile studiate se caracterizează printr-o variabilitate genetică semnificativă, 68% din totalul de 153 fragmente generate fiind polimorfe. S-a constatat eficienţa aplicării tehnicii RAPD pentru diferenţierea rapidă a genotipurilor.

In this study, the genetic diversity within different populations of Origanum vulgare – an important aromatic plant, widely used in food and pharmaceutical industry, has been carried out using random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. The studied genotypes are characterized by a high genetic variability, tested primers generating a total of 153 RAPD fragments of which 68% were polymorphic. To conclude, RAPD analysis can be used to gain rapid information about genetic similarities or dissimilarities within different genotypes.

Cuvinte-cheie
polimorfism genetic, Origanum vulgare,

tehnica RAPD-PCR.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor
populaţii de O. vulgare">
<meta name="citation_author" content="Mutu (Calmîş), Ana">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/07/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)">
<meta name="citation_volume" content="71">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="76">
<meta name="citation_lastpage" content="81">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/13.-p.76-81_Variabilitatea%20genetica%20in%20cadrul%20diferitelor%20populatii%20de%20o.%20vulgare.pdf">