Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-02 18:58
SM ISO690:2012
MUTU (CALMÎŞ), Ana. Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 1(71), pp. 76-81. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Variabilitatea genetică în cadrul diferitelor populaţii de O. vulgare

Pag. 76-81

Mutu (Calmîş) Ana
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2015


Rezumat

Lucrarea este dedicată analizei diversităţii genetice în cadrul diferitelor populaţii de Origanum vulgare – o plantă aromatică cu vaste implicări în industria alimentară şi farmaceutică, cu utilizarea tehnicii RAPD-PCR. Genotipurile studiate se caracterizează printr-o variabilitate genetică semnificativă, 68% din totalul de 153 fragmente generate fiind polimorfe. S-a constatat eficienţa aplicării tehnicii RAPD pentru diferenţierea rapidă a genotipurilor.

In this study, the genetic diversity within different populations of Origanum vulgare – an important aromatic plant, widely used in food and pharmaceutical industry, has been carried out using random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. The studied genotypes are characterized by a high genetic variability, tested primers generating a total of 153 RAPD fragments of which 68% were polymorphic. To conclude, RAPD analysis can be used to gain rapid information about genetic similarities or dissimilarities within different genotypes.

Cuvinte-cheie
polimorfism genetic, Origanum vulgare,

tehnica RAPD-PCR.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cuşnir, M.G.</dc:creator>
<dc:creator>Gorobeţ, V.T.</dc:creator>
<dc:creator>Volconovici, A.L.</dc:creator>
<dc:creator>Slipenichi, V.</dc:creator>
<dc:creator>Daicu, A.S.</dc:creator>
<dc:date>2016</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The distribution of energy flows and their impact on the energy balance of the cooling system and the lines in general, obtained by modeling the flow lines of the links on the basis of the analysis of the main modes of operation. Further, by modeling and calculation, a quantitative assessment of energy flows typical lines and lines with energy-saving technology on specific technological lines of milk processing. The use of technological lines of milk processing of natural and artificial ice packs provides a great economic effect and does not require significant capital expenditures and changes to existing electrical systems.</p></dc:description>
<dc:source>Cadastru și Drept (Vol.46) 256-261</dc:source>
<dc:subject>energy balance</dc:subject>
<dc:subject>modes of operation</dc:subject>
<dc:subject>technological lines of milk processing</dc:subject>
<dc:subject>natural and artificial milk cooling</dc:subject>
<dc:title><p>Исследование энергетических режимов работы технологических линий обработки молока</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>