Оценка состояния поверхностных структур плодов яблони в период хранения в зависимости от концентрации кислорода и углекислого газа
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
275 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-30 19:24
SM ISO690:2012
МАРИНЕСКУ, Марина; БУЖОРЯНУ, Николай; КОЛЕСНИКОВА, Людмила; СВЕТЛИЧЕНКО, Валентина. Оценка состояния поверхностных структур плодов яблони в период хранения в зависимости от концентрации кислорода и углекислого газа. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2014, nr. 1(71), pp. 73-75. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Оценка состояния поверхностных структур плодов яблони в период хранения в зависимости от концентрации кислорода и углекислого газа

Pag. 73-75

Маринеску Марина, Бужоряну Николай, Колесникова Людмила, Светличенко Валентина
 
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2015


Rezumat

În articol sunt descrise schimbările de structuri pe suprafaţă la 10 soiuri tardive de mere în timpul păstrării lor îndelungate, în funcţie de concentraţia de oxigen şi dioxid de carbon. Studiul modificărilor structurale în ţesuturile soiurilor tardive de mere pastrate până la 180 de zile, sub AC, a relevat următoarele tendinţe: capacitatea de păstrare îndelungată în lipsă de oxigen determinate de ratele componentelor biodegradate ale cuticulei şi epidermei, intensitatea de formare a spaţiilor celulare şi substanţele deponente (poli- şi monozaharide). Studiile noastre au permis, de asemenea, determinarea concentraţiilor de O2/CO2, a raportului optim pentru fiecare soi pe parcursul păstrării îndelungate.

The article describes the changes of surface structures 10 winter varieties of apple fruit during the long-term storage, depending on the concentration oxygen and carbon dioxide. Study of the structural changes in the tissues of winter varieties of apple fruits stored for 180 days under the CSG, revealed the following trends: the ability to long-term storage in a lack of oxygen determined by the rates of biodegradation components of the cuticle and epidermis, intensity of intercellular space formation and consumption of cellular nutrient substances (poly- and monosaccharides). Our studies have also enabled to determine the optimum ratio O2/CO2 for each variety during the long-term storage.

Cuvinte-cheie
strat complex protector al cuticulei, ceară, epidermă, păstrare îndelungată, AC.