IBN
Închide

57Publicaţii

256Descărcări

16104Vizualizări

Bujoreanu Nicolae
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 52. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Activitatea enzimelor Peroxidaza și Polifenoloxidaza în fructele de păr în funcție de influența SBA Reglalg, microelementelor (B, ZN, MN, MO) și a metodelor de păstrare
Popovici Ana , Svetlicenco Valentina , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of peroxidase and polyphenoloxidase activity in pears leaves by treatment
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emisia de etilenă endogenă la fructele de măr, în dependență de tehnologia de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea influenţei SBA Reglalg şi a microelementelor B, Zn, Mn şi Mo asupra calităţii fructelor de prun, în dependenţă de metoda de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Svetlicenco Valentina , Odajiu Cristian
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activiății peroxidazei și a polifenoloxidazei în fructele de prun în dependență de varianta de tratare în perioada de vegetație și metodele de păstrare aplicate
Popovici Ana , Svetlicenco Valentina , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие БАВ и микроэлементов на листовую поверхность плодовых растений
Титова Нина , Бужоряну Николай , Шишкану Георге
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мезоструктурные изменения листьев плодовых растений при действии препарата Реглалг
Титова Нина , Бужоряну Николай
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранение показателей качества плодов сливы в зависимости от условий выращивания и применяемых методов хранения
Светличенко Валентина , Никуцэ Александр , Харя Ион , Бужоряну Николай
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Activitatea enzimelor antioxidante la păr în funcție de acțiunea SBA Reglalg și a microelementelor
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența metodei de păstrare asupra conținutului substanțelor fenolice în fructele de măr
Nicuţa Alexandru12 , Popovici Ana12 , Bujoreanu Nicolae12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența SBA REGLAG și a microelementelor B, ZN, MN, și MO asupra calității și gradului de rezistență la bolile fungice și dereglările fiziologice a fructelor de păr, în dependență de metoda de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Harea Ivan , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activității peroxidazei și a polifenoloxidazei în fructele de prun în funcție de influența SBA Reglalg, microelementelor (B, Zn, Mn, Mo) și a metodelor de păstrare
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Натуральный биопрепарат РЕГЛАЛГ совместно со смесью микроэлементов как стимуляторы фотосинтетической деятельности растений груши
Титова Нина , Бужоряну Николай , Шишкану Георге , Скурту Георгий
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Modificarea activității peroxidazei în fructele de păr în funcție de influența SBA și a metodelor de păstrare
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activității polifenoloxidazei în fructele de păr în dependență de influența SBA și a metodelor de păstrare aplicate
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние природных биорегуляторов на фотосинтетическую деятельность растений груши
Титова Нина , Бужоряну Николай , Шишкану Георге , Скурту Георгий
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение листовой поверхности груши при действии натурального препарата РЕГЛАЛГ
Титова Нина , Бужоряну Николай , Шишкану Георге , Скурту Георгий
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Calitatea și rezistența fructelor de păr la diverse deprecieri în funcție de metoda de păstrare aplicată
Bujoreanu Nicolae , Gaviuc Ludmila , Bejan Nina , Popovici Ana , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența reglatorului de creștere VERBASCOZIDĂ asupra activității hormonale a pomilor de păr
Balmuş Gheorghe , Rusu Maria , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conţinutului de substanţe fenolice şi activităţii enzimelor antioxidante în fructele de pere în funcţie de metoda de păstrare
Popovici Ana , Jelev (Hadîrca) Natalia , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57