Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
725 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-12 04:57
SM ISO690:2012
COJOCARU, Natalia. Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2012, nr. 9(59), pp. 289-290. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare

Pag. 289-290

Cojocaru Natalia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2014


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-30709</doi_batch_id>
<timestamp>1713509128</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)</full_title>
<issn media_type='print'>18572103</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>9(59)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Cojocaru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>289</first_page>
<last_page>290</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>