Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
777 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-12 04:57
SM ISO690:2012
COJOCARU, Natalia. Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2012, nr. 9(59), pp. 289-290. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare

Pag. 289-290

Cojocaru Natalia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2014


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Recenzie: Adrian Neculau, Psihologia servituţii voluntare">
<meta name="citation_author" content="Cojocaru Natalia">
<meta name="citation_publication_date" content="2012/04/03">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)">
<meta name="citation_volume" content="59">
<meta name="citation_issue" content="9">
<meta name="citation_firstpage" content="289">
<meta name="citation_lastpage" content="290">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Recenzie_%20Adrian%20Neculau_%20Psihologia%20servitutii%20voluntare.pdf">