Text şi hipertext: elemente de continuitate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
902 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-22 20:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'42 (88)
Lingvistică. Limbi (5113)
SM ISO690:2012
BREAHNĂ, Irina. Text şi hipertext: elemente de continuitate. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice), 2013, nr. 4(64), pp. 173-176. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Text şi hipertext: elemente de continuitate
CZU: 81'42

Pag. 173-176

Breahnă Irina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2014


Rezumat

Studiile despre hipertext s-au construit pe baza unei opoziţii între text şi hipertext. Superioritatea hipertextului era justificată prin astfel de inovaţii ca non-linearitatea, tabularitatea şi libertatea. O abordare prin prisma evoluţiei formelor. scrise demonstrează că noţiunile de text şi hipertext se află într-un raport de continuitate, iar inovaţiile reprezintă forme evoluate ale unor trăsături existente

Research in the field of text and hypertext led to opposing text to hypertext. The superior configuration of hypertext was justified by such features as non-linearity, tabularity and freedom. An approach taking into account the history of written forms shows that hypertext is the result of continuous evolution of the existing features of text.

Cuvinte-cheie
text, linearitate,

hipertext, libertate,

tabularitate