IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(136) pentru cuvîntul-cheie "text"
Les facteurs d'unification du texte
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формиране на умения за семантично четене в началните класове
Boicova Larisa
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situation de la production ecrite en contexte universitaire
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности восприятия общеупотребительной лексики современными школьниками
, Assuirova Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice în studierea textului literar în clasele primare
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-50. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гагаузский контент. Современность и перспективы
Fedorincik Artiom
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte pragmatice în abordarea textului literar şi nonliterar
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de comprehensiune şi interpretare a textului
Ciorba-Lașcu Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de bază întru dezvoltarea competenței de traducere
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul – baza unității artistice dramatice
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea lecturii în clasele primare
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezenţa cotidianului în proza Lidiei Istrati
Dumitraşcu Violeta
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de intertextualitate în proza lui Aureliu Busuioc
Dumitraşcu Veronica
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţii discurs: text în comunicare
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorul model şi cititorul model în concepţia lui Umberto Eco
Cogut Sergiu
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-111. Vizualizări-2498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creaţia sculptorului Valeriu Bâtca
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema textului si a imaginii în pictura murală ortodoxă: o abordare structural-semiotică (partea a 3-a )
Ciobanu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema textului și a imaginii în pictura medievală ortodoxă: o abordare structural-semiotică
Ciobanu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstruirea elementelor genurilor muzicii catolice în Miserere pentru cor feminin a cappella de V. Ciolac
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие речи младших школьников на основе текста
,
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 136