Synthesis, structure and in vitro antiproliferative activity of some hydrazones and their copper complexes
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
555 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-29 00:32
SM ISO690:2012
GULEA, Aurelian; PAHOLNITSCAIA, Anastasia; BARBA, Alic; POIRIER, Donald. Synthesis, structure and in vitro antiproliferative activity of some hydrazones and their copper complexes. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, nr. 3(321), pp. 30-39. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X

Synthesis, structure and in vitro antiproliferative activity of some hydrazones and their copper complexes

Pag. 30-39

Gulea Aurelian1, Paholnitscaia Anastasia1, Barba Alic2, Poirier Donald3
 
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Université Laval, Québec
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2014


Rezumat

Lucrarea conţine date despre sinteza, caracterizarea şi evaluarea in vitro a activităţii biologice a hidrazonelor în baza 2-hidrazinobenzotiazolului şi a 4 compuşi complecşi obţinuţi în baza 2-[2-(Piridin-2-ilmetilene)hidrazinil]-benzo[d]tiazolului şi 2-[2-(1-Piridin-2-il) etilidene)hidrazinil] benzo[d] tiazolului dihidrat. Compoziţia compuşilor sintetizaţi a fost determinată cu ajutorul spectroscopiei 1H, 13C RMN. Toţi compuşii obţinuţi au fost testaţi ca inhibitori ai proliferării celulelor de leucemie umană HL-60. A fost stabilit că hidrazonele în baza 2-piridin aldehidei, aldehidei salicilice şi compuşii complecşi ai cuprului în baza 2-[2-(Piridin-2-ilmetilene)hidrazinil]-benzo [d]tiazolului şi 2-[2-(1-Piridin-2-il)etilidene)hidrazinil]benzo[d]tiazolului dihidrat sunt cei mai activi agenţi antiproliferativi obţinuţi în acest studiu. Unii din compuşi au fost testaţi ca inhibitori de proliferare a celulelor HepG2, MCF-7 şi LNCaP. Au fost calculate constantele de stabilitate a compuşilor complecși în baza 2-[2-(Piridin-2-ilmetilene)hidrazinil]-benzo[d] tiazolului şi 2-[2-(1-Piridin-2-il)etilidene)hidrazinil]benzo[d]tiazolului dihidrat.

Cuvinte-cheie
2-hidrazinobenzotiazol, antiproliferative, leucemie, constanta de stabilitate