Rolul iluziei controlului și a optimismului nerealist în comportamentul conducătorilor auto
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
56 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-22 11:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.947:656.1 (1)
Psihologie (3073)
Transport și servicii poștale. Organizarea și controlul circulației (252)
SM ISO690:2012
AXENTII, Olga. Rolul iluziei controlului și a optimismului nerealist în comportamentul conducătorilor auto. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2023, nr. 5(165), pp. 246-259. ISSN 1857-2103. DOI: 10.59295/sum5(165)2023_39
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Rolul iluziei controlului și a optimismului nerealist în comportamentul conducătorilor auto

The role of the illusion of control and unrealistic optimism in drivers behavior

DOI: https://doi.org/10.59295/sum5(165)2023_39
CZU: 159.947:656.1

Pag. 246-259

Axentii Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 iulie 2023


Rezumat

În contextul social actual, pe cât de imprevizibile și incontrolabile sunt evenimentele vieții, pe atât de mult oamenii își doresc să dețină controlul asupra lor. Ideea de control poate fi adaptativă contribuind la o bună integrare și funcționare psiho-socială numai atunci când nu atinge un nivel extrem care dezvoltă așa-numita iluzie a controlului în paralel cu un optimism nerealist. Iluzia controlului reprezintă tendința oamenilor de a percepe că au mai mult control asupra propriului comportament sau asupra mediului în care se află decât au în realitate, ceea ce duce în consecință la adoptarea unor comportamente riscante. Optimismul nerealist se referă la situațiile în care oamenii evaluează evenimentele negative viitoare ca fiind mai puțin probabil să se întâmple lor înșiși decât celorlalți, iar evenimentele pozitive ca fiind mai probabil să se întâmple lor înșiși decât celorlalți.

In today’s social context, the more unpredictable and uncontrollable life events are, the more people want to be in control of them. The idea of control can be adaptive contributing to good integration and psycho-social functioning only when it does not reach an extreme level that develops the so-called illusion of control in parallel with an unrealistic optimism. Illusion of control is the tendency of people to perceive that they have more control over their own behavior or their environment than they actually have, which consequently leads to the adoption of risky behaviors. Unrealistic optimism refers to situations in which people evaluate negative future events as less likely to happen to themselves than to others, and positive events as more likely to happen to themselves than to others.

Cuvinte-cheie
iluzia controlului, optimism nerealist, conducători auto, comportament riscant, predicții,

illusion of control, unrealistic optimism, drivers, risky behavior, predictions