Studiu în rândul consumatorilor din Republica Moldova despre bakery fast food
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
107 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-17 10:12
SM ISO690:2012
MĂRÎI, Aliona. Studiu în rândul consumatorilor din Republica Moldova despre bakery fast food. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Vol.1, 29-31 martie 2022, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2022, pp. 596-599. ISBN 978-9975-45-828-3..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2022
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor"
Chișinău, Moldova, 29-31 martie 2022

Studiu în rândul consumatorilor din Republica Moldova despre bakery fast food


Pag. 596-599

Mărîi Aliona
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Proiect:
20.80009.5107.09 Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară
 
Disponibil în IBN: 27 iulie 2022


Rezumat

În cadrul lucrării a fost efectuat un sondaj cu privire la consumul de produse bakery street food, care ne-a ajutat să identificam și să stabilim care sunt preferințele consumatorilor. Acesta reprezintă o dovadă în plus că în RM sunt persoane care consumă acest tip de produse. Majoritatea, circa 80% realizează faptul că în urma consumului frecvent apare obezitatea, diabetul, boli cardiovasculare precum și alte afecțiuni. Însă sunt și persoane care dau dovadă de dezinteres către acest domeniu alimentar, consumă ceea ce este fără o informare.

Cuvinte-cheie
produse de panificație, fast-food, nutriţie, Kilocalorii, grăsimi, zahăr, sare